Шантаж і переслідування: політичні опоненти не дають спокійно працювати голові Бедевлянської сільської ради

Дата публікації: 29 января 2016 | Кількість переглядів: 111 | Категорія: Новини

Останнім часом Бедевля змінила своє обличчя. В селі проведено великий обсяг робіт зокрема: проведено ремонт доріг комунальної власності; облагороджено центр села Бедевля; проведено капітальний ремонт дороги, що з’єднує населені пункти, що є в підпорядкуванні Бедевлянської сільської ради; проведено поточний ремонт будівлі сільського стадіону; проведено поточний ремонт покрівлі ФАПу та колишньої початкової школи в с. Глиняний Бедевлянської сільської ради, закуплено піролизний котел для опалення приміщення дошкільного навчального закладу. Також заплановано ряд заходів щодо поліпшення соціально-економічного розвитку села на майбутнє.

Piccy.info - Free Image Hosting

Бедевлянські вечорниці

Дата публікації: 14 января 2016 | Кількість переглядів: 85 | Категорія: Новини

З Новим роком та Різдвом Христовим!

Дата публікації: 6 января 2016 | Кількість переглядів: 72 | Категорія: Новини

Колектив Бедевлянської сільської ради щиро вітає всіх з Новим 2016 роком та Різдвом Христовим!
Зі святом Різдва Христового! Хай Ваш дім наповниться радістю, світлом, благополуччям, здоров’ям, любов’ю та добром! Нехай Ангел Охоронець оберігає Вас на всьому шляху!

Piccy.info - Free Image Hosting

Положення про постійні комісії Бедевлянської сільської ради сьомого скликання

Дата публікації: 6 января 2016 | Кількість переглядів: 71 | Категорія: Сільська рада інформує


Додаток до рішення другої сесії
Бедевлянської сільської ради VІІ скликання
від 22. 12. 2015 р . № 24Положення про постійні комісії Бедевлянської сільської ради
сьомого скликання

I. Загальні засади

1.1. Постійні комісії сільської ради є органами ради, які у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» регламентом роботи сільської ради, іншими законами, що регламентують їх діяльність, цим положенням .
1.2. Постійні комісії утворюються сільською радою, в рішенні якої зазначаються: назва комісії, кількісний склад, який не може становити менше 3 депутатів.
Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.
1. 3. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії за пропозицією голови сільської ради, а заступник голови, секретар постійної комісії – на організаційному засіданні за пропозицією голови постійної комісії .
1.4. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.
1.5. Постійні комісії будують свою роботу на основі законності, гласності, рівноправності і вільного колективного обговорення і вирішення питань.
Діяльність постійних комісій координує голова сільської ради та, за його дорученням, заступник голови.
1.6. Положення про постійні комісії затверджується сільською радою .
1.7.Актами постійних комісій є висновки та рекомендації, які оформлюються рішеннями, ці рішення мають дорадчий характер, але підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.


II. Перелік постійних комісій сільської ради

2.1. З питань бюджету, управління майном.
2.2. З питань освіти, медицини, соціального захисту населення, культури та спорту:
2.3. З питань охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, санітарії та екології:
2.4.Зпитань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, підприємництва, торгівельного обслуговування населення та розвитку села:


III. Повноваження постійних комісій

3.1. За дорученням ради, її голови, попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку району, районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету.
3.2.Вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інших питань, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань.
3.3. Попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, готують висновки з цих питань.
3.4. За дорученням ради, голови, секретаря сільської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних та підконтрольних сільській раді та виконавчому комітету органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності , та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки висновки та рекомендації на розгляд керівників цих підприємств та установ, а в необхідних випадках – на розгляд сільської ради або виконавчого комітету.
3.5.Здійснюють контроль за виконанням рішень сільської ради та її виконавчого комітету.


IV.Права постійних комісій

4. Постійні комісії мають право :
4.1.У передбаченому законом порядку скликати сесію сільської ради.
4.2. Вносити пропозиції щодо питань на розгляд сільської ради .
4.3. Виступати на сесіях сільської ради з доповідями та співдоповідями.
4.4 .Отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали та документи з питань, які належать до відання постійних комісій, в порядку, визначеному законом.
4.5. Створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів .V. Порядок організації роботи постійних комісій

5.1. Постійні комісії ради проводять свою роботу відповідно до плану роботи сільської ради, складеного на півріччя або на рік та затвердженого на пленарному засіданні ради .
5.2.Організація роботи постійних комісій ради покладається на голову комісії .
5.3. 3асідання постійних комісій скликаються в міру необхідності. Засідання є правомочним , якщо в ньому бере участь не менше як половина від загального складу комісії.
5.4.3а результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки та рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови, або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою та секретарем постійної комісії .
5.5. В засіданнях постійних комісій мають право брати участь, з правом дорадчого голосу депутати, які не входять до складу відповідної комісії, запрошені народні депутати України, посадові особи виконавчого апарату ради, райдержадміністрації.
5.6. На засідання постійних комісій можуть бути запрошені керівники або представники установ, організацій, підприємств, фахівці і вчені , котрі мають право дорадчого голосу .
5.7. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. У випадку неможливості взяти участь у засіданні, член комісії повідомляє про це голову постійної комісії .
5.8.Організаційне, правове, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності постійних комісій здійснює виконавчий апарат сільської ради .

VI. Функціональні обов'язки керівників постійних комісій

6.1.1.Обирається радою на її пленарному засіданні відкритим голосуванням більшістю депутатів від загального складу ради за пропозицією голови сільської ради.
6.1.2.Скликає, головує на засіданні, підписує протоколи, висновки та рекомендації комісії.
6.1.3.Організовує підготовку необхідних матеріалів на засідання, дає відповідні доручення членам комісії .
6.1.4.Забезпечує участь у засіданні комісії представників державних органів, підприємств, установ, організацій, громадських органів та органів самоорганізації населення, фахівців, вчених, засобів масової інформації.
6.1.5.Організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.
6.1.6. Представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами .
6.1.7. Спільні засідання постійних комісій проводять їх голови за домовленістю між собою. Висновки і рекомендації при цьому підписують голови відповідних комісій .

6.2.Заступник голови постійної комісії

6.2.1. Обирається із членів комісії на її першому організаційному засіданні більшістю голосів від загального складу комісії за пропозицією голови комісії.
6.2.2.Надає допомогу голові в організації роботи комісії, а при відсутності голови, або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин, здійснює повноваження голови комісії .
6.2.3. Здійснює оперативний контроль за виконанням висновків і рекомендацій.
6.2.4.Узагальнює матеріали по підготовці питань на засідання комісії .


6.З. Секретар постійної комісії

6.3.1.Обирається із членів комісії на її першому організаційному засіданні більшістю голосів від загального складу комісії за пропозицією голови комісії.
6.3.2.Надсилає членам комісії повідомлення про час і місце проведення засідання та інших заходів комісії .
6.3.3. При відсутності голови комісії і його заступника скликає та головує на засіданні комісії.
6.3.4.Складає і підписує протоколи засідань комісії, веде діловодство.
6.3.5.Забезпечує своєчасність відправки виконавцям висновків і рекомендацій комісії, отримання відповідних інформацій, виконує інші доручення комісії, її голови або заступника голови комісії.

VII. Основні напрямки діяльності постійних комісій ради

[/left]7.1 З питань бюджету, фінансів, планування, розвитку підприємництва, управління комунальною власністю.
7.1.1.Попередньо розглядає внесені на розгляд ради проекти сільського бюджету, плану економічного і соціального розвитку сільської ради , звіти про їх виконання, розробляє відповідні висновки і рекомендації.
7.1.2.Розглядає і узагальнює за дорученням голови сільської ради пропозиції депутатів, підприємств, установ і організацій щодо внесення змін до проекту плану економічного і соціального розвитку, бюджету, які внесені на розгляд ради.
7.1.3. 3діснює контроль за ходом виконання планів бюджету та інших фінансових ресурсів.
7.1.4. 3а дорученням голови ради вивчає доцільність надання пільг, згідно з чинним законодавством ,окремим підприємствам, установам та організаціям, вносить відповідні висновки і рекомендації раді.
7.1.5.Подає раді пропозиції з питань розвитку комунальної власності, самофінансування та самозабезпечення території.
7.1.6. Попередньо розглядає відповідно до чинного законодавства питання стосовно управління об’єктами спільної власності територіальної громади сільської ради розглядає кандидатури на призначення їх керівників, а також питання про звільнення і вносить на розгляд ради.
7.1.7. Попередньо розглядає питання продажу, передачі в оренду або під заставу об’єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні сільської ради, а також придбання об’єктів в установленому законом порядку, вносить на розгляд ради .
7.1.8.Розглядає питання стосовно цінової політики, місцевих податків і зборів, виділення коштів.
7.1.9.Вивчає та готує на розгляд ради питання щодо сприяння інвестиційної діяльності в регіоні .
7.1.10. Вивчає рівень та якість послуг електро та поштового зв’язку, радіофікації населених пунктів, розвитку малих та середніх приватних підприємств, створення додаткових робочих місць .
7.1.11. Вивчає роботу підприємств житлово-комунального господарства , рівень та якість житлово-комунальних послуг населенню, аналізує хід їх підготовки до роботи в осінньо-зимовий період .
[/left]
7.2. З питань освіти, медицини, соціального захисту населення, культури та спорту

7.2.1. Розглядає питання та проекти рішень щодо фінансування сфери соціального захисту населення, створення нових робочих місць;
7.2.2. Готує проект програми соціального захисту та зайнятості населення;
7.2.3. Розглядає питання та готує пропозиції та проекти рішень ради щодо фінансування галузі охорони здоров’я та дитячих закладів;
7.2.4. Розглядає питання та готує пропозиції та проекти рішень ради щодо фінансування галузі медичного обслуговування населення, забезпечення ліками незахищених верств населення;
7.2.5. Розглядає питання, що стосуються покращення стану закладів освіти;
7.2.6. Розглядає питання освіти дітей – сиріт та дітей, що залишилися без опіки батьків;
7.2.7. Розглядає питання та готує рекомендації щодо розвитку культури та духовності, збереження історичної спадщини на території села;
7.2.8. Розглядає інші питання за дорученням сільського голови чи сесії ради;
7.2.9. Контролює виконання рішень сільської ради за напрямками діяльності комісії та власних рішень.

[center] 7.3. З питань охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, санітарії та екології [/center]

7.3.1. Розглядає проекти місцевих програм, спрямованих на охорону довкілля;
7.3.2. Приймає участь в організації місячників благоустрою;
7.3.3.Розглядає питання функціонування житлово-комунального господарства;
7.3.4.Розглядає питання ефективного та раціонального використання природних ресурсів та бережного ставлення до навколишнього середовища;
7.3.5. Сприяє в роботі уповноваженому на складання протоколів про адміністративні правопорушення у сфері благоустрою;
7.3.6. приймає участь у розробці «Правил благоустрою села Бедевля»;
7.3.7. Розглядає та надає рекомендації щодо розробки та втілення правил утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними;
7.3.8. Розглядає питання стану дорожнього покриття та необхідності асфальтування вулиць
7.3.9. Розглядає інші питання за дорученням сільського голови чи сесії ради;
7.3.10.Здійснює контроль за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
7.3.11. Контролює виконання рішень сільської ради за напрямками діяльності комісії та власних рішень.


7.4. З питань агропромислового комплексу, соціального-культурного розвитку села

7. 4.1. Здійснює контроль за виконанням цільових комплексних програм, інших рішень ради стосовно розвитку галузі .
7.4.2. Вносить пропозиції стосовно збільшення виробництва сільськогосподарської продукції з метою забезпечення раціональних норм вживання населенням важливих продуктів харчування.
7.4.3. 3а дорученням голови або заступника голови ради вивчає доцільність виділення земель для несільськогосподарських потреб відповідно до чинного законодавства, вносить відповідні висновки і рекомендації .
7.4.4.Вивчає і робить висновки щодо стану реформування в агропромисловому комплексі , земельних відносин, раціонального використання землі суб’єктами незалежно від форм господарювання .
7.4.5.Сприяє соціальному розвитку населених пунктів сільської місцевості, покращанню соціально-культурного, побутового обслуговування сільського населення.
7.4.6. Вивчає стан, вносить пропозиції, розробляє рекомендації щодо перспектив розвитку архітектури міського і сільського житлового та соціально-побутового будівництва .
7.4.7.Здійснює контроль за виконанням відповідних цільових комплексних програм .
7.4.8. Вивчає і вносить пропозиції сільської ради стосовно розвитку мережі автомобільних доріг і їх збереження .
7.4.9. Розглядає питання щодо стану благоустрою територій підприємств, незалежно від форм власності, населених пунктів, санітарного їх стану.

Сільський голова І. М. Рішко

Головна
Новини
Сільська Рада інформує
Історія
Туризм
Школа
Персоналії
Спорт
Символіка
Релігія
Архітектура
Фотогалерея
Село Глиняне
Banner 1«    Январь 2016    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31   Розробка сайту
Підтримка сайту - spasvisual.