Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язування фінансового характеру за 2015 рік голови сільської ради Рішко Івана Михайловича

Дата публікації: 8 квітня 2016 | Кількість переглядів: 461 | Категорія: Сільська рада інформуєPiccy.info - Free Image Hosting

Piccy.info - Free Image Hosting

Piccy.info - Free Image Hosting

Piccy.info - Free Image Hosting

Piccy.info - Free Image Hosting

Piccy.info - Free Image Hosting

Piccy.info - Free Image Hosting

Piccy.info - Free Image Hosting

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язування фінансового характеру за 2015 рік секретаря сільської ради Левко Вікторії Василівни

Дата публікації: 8 квітня 2016 | Кількість переглядів: 389 | Категорія: Сільська рада інформує


Piccy.info - Free Image Hosting

Piccy.info - Free Image Hosting

Piccy.info - Free Image Hosting

Piccy.info - Free Image Hosting

Piccy.info - Free Image Hosting

Piccy.info - Free Image Hosting

Piccy.info - Free Image Hosting

Piccy.info - Free Image Hosting

Piccy.info - Free Image Hosting

Повідомлення

Дата публікації: 24 лютого 2016 | Кількість переглядів: 317 | Категорія: Сільська рада інформує

БЕДЕВЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т


Україна,Закарпатська область, тел. (031-34) 3 –50-17

90561,c.Бедевля,вул.Волошина,18 ідентифікаційний код 04351601

№__________ від “_____”__________2016р.
На №_______ від “____”___________2016р.


Виконком Бедевлянської сільської ради повідомляє, що розробляється проект детального планування території площею 0,1713 га з ціллю утворення земельної ділянки з цільовим призначенням: для ведення підприємницької діяльності (обслуговування об'єктів торгівлі) в с. Бедевля по вул. Вайнагія, 30 котра перебуває на правах особистої власності гр. Шелевер Івана Васильовича мешканця с. Біловарці, вул. Кубинця, 68. Всі зауваження та пропозиції приймаються письмово в Бедевлянській сільській раді.

Сільський голова І. М. Рішко

Рішення сесії № 60

Дата публікації: 10 лютого 2016 | Кількість переглядів: 343 | Категорія: Сільська рада інформує


У К Р А Ї Н А
БЕДЕВЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ТЯЧІВСЬКОГО РАЙОНУ
Третя сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 60


від « 03» _лютого 2016 року с. Бедевля


Про справляння туристичного
збору на території Бедевлянської
сільської ради в 2016 році


Відповідно до статей 10,12,268,268-1 Податкового кодексу України (в редакції Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» №909-VIII від 24.12.2015р.), керуючись пунктом 24 статті 26, статтею 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань бюджету, управління майном, з питань підприємництва, торгівельного обслуговування населення та розвитку села, сесія сільської ради ВИРІШИЛА:
1. Встановити, що з 1 січня 2016 року на території Бедевлянської сільської ради справляється туристичний збір відповідно до статті 268 Податкового кодексу України (в редакції Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» №909-VIII від 24.12.2015р.) та відповідно до Положення про порядок обчислення і сплати туристичного збору на території Бедевлянської сільської ради у новій редакції, затвердженого рішенням сесії Бедевлянської сільської ради від 30.01.2015 року № 509.
2. Довести це рішення до відома Державної податкової інспекції у Тячівському районі у відповідний строк для здійснення контролю за справлянням місцевих зборів на території Бедевлянської сільської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, управління майном, з питань підприємництва, торгівельного обслуговування населення та розвитку села (голова комісії Банк О. М.).

Сільський голова І. М. Рішко

Рішення сесії №58

Дата публікації: 10 лютого 2016 | Кількість переглядів: 492 | Категорія: Сільська рада інформує


У К Р А Ї Н А
БЕДЕВЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ТЯЧІВСЬКОГО РАЙОНУ
Третя сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 58


від « 03» _лютого 2016 року с. Бедевля


Про справляння ставок
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки
та затвердження в новій редакції
Положення про податок на
нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки


Відповідно до статей 10,12,265,266 Податкового кодексу України (в редакції Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» №909-VIII від 24.12.2015р.), керуючись пунктом 24 статті 26, статтею 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань бюджету, управління майном, з питань підприємництва, торгівельного обслуговування населення та розвитку села, сесія сільської ради ВИРІШИЛА:

1. Встановити на території Бедевлянської сільської ради ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що перебуває у власності фізичних та юридичних осіб з одним коефіцієнтом зональності:
1.1. для об’єктів житлової нерухомості, у розмірі 0,5% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1кв. метр бази оподаткування;
1.2. для об'єктів, нежитлової нерухомості, у розмірі 1, 5% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1січня звітного (податкового) року, за 1кв. метр бази оподаткування.
2. Встановити на території Бедевлянської сільської ради пільги з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:
2.1. звільнити від оподаткування об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

2.2. звільнити від оподаткування об’єкти нежитлової нерухомості - господарські (присадибні) будівлі, що перебувають у власності фізичних осіб.
3. Затвердити Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у новій редакції, згідно з додатком.
4. Оприлюднити рішення у встановленому законом порядку та довести рішення у відповідний строк до відома Державної податкової інспекції у Тячівському районі для здійснення обчислення сум податку та контролю за справлянням оплати.
5. Визнати таким, що втратило чинність, рішення сесії Бедевлянської сільської ради «Про затвердження в новій редакції Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» від 30.01.2015 року № 506.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, управління майном, з питань підприємництва, торгівельного обслуговування населення та розвитку села (голова комісії Банк О. М.).

Сільський голова І. М. Рішко


Затверджено
рішення другої сесії УІІ кликання
Бедевлянської сільської ради
від 03 лютого 2016 року № 58 .


П О Л О Ж Е Н Н Я
про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
(нова редакція)

1.Загальні положення


1.Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлюється відповідно до статей 10, 12, 265 та 266 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755VІ (в редакції Закону України №909-VIII від 24.12.2015 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році»).
1.1.Визначення понять:
Об’єкти житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки.
1.1.1. Будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи:
а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості.
б) житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;
в) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;
г) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;
ґ) котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;
д) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах - ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;
е) садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;
є) дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку.

1.2.Об’єкти нежитлової нерухомості - будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють:
а) будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;
б) будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;
в) будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;
г) гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;
ґ) будівлі промислові та склади;
д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);
е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;
є) інші будівлі (автозаправочні станції, аптеки та інші).

2.Платники податку

2.1.Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.
2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.


3. Об’єкт оподаткування


3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.
3.2. Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);
б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;
в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
г) гуртожитки;
ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради;
д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;
е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;
є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;
ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;
и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;
і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг

4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.
4.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.
4.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

5.Пільги із сплати податку

5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.
Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

5.2. Орган місцевого самоврядування, встановлює пільги з податку, що сплачується на території сільської ради, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).
Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

Пільги з податку, що сплачується на території сільської ради з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:
- об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням сільської ради;
- об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).
Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.
Сільська рада до 1 лютого поточного року подає до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих нею відповідно до цього підпункту.


6. Ставка податку


6.1. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості,, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської ради залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об'єктів нерухомості в розмірі, що не перевищує 3 відсотки розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

6.1.1. Ставки податку для об’єктів нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб (в залежності від місця розташування (зональності) та типів) встановлюються в таких розмірах :


Piccy.info - Free Image Hosting


7. Податковий період

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

8. Порядок обчислення суми податку

8.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:
а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" пункту 5.1 цього положення та відповідної ставки податку;
б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" пункту 5.1 цього положення та відповідної ставки податку;
в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" пункту 5.1. цього положення та відповідної ставки податку;
г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів «б» і «в» цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості;
ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г" цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).


Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості, виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.
8.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 8.1 пункту 8 цього Положення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, Кривської сільської ради за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).
Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником, починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.
Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.
8.3.Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:
- об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;
- розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
- права на користування пільгою із сплати податку;
- розміру ставки податку;
- нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).
8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
8.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.
8.6. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком
8.7. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.
8.8. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

9. Порядок сплати податку

9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській місцевості через касу сільської ради за квитанцією про прийняття податків.


10. Строки сплати податку

10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:
а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації".


Секретар сільської ради В. В. Левко

Рішення сесії №57

Дата публікації: 10 лютого 2016 | Кількість переглядів: 345 | Категорія: Сільська рада інформує


У К Р А Ї Н А
БЕДЕВЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ТЯЧІВСЬКОГО РАЙОНУ
Третя сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 57


від « 03» _лютого 2016 року с. Бедевля


Про справляння транспортного
податку та встановлення ставки
цього податку на території
Бедевлянської сільської ради
в 2016 році


Відповідно до статей 10,12,265,267 Податкового кодексу України (в редакції Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» №909-VIII від 24.12.2015р.), керуючись пунктом 24 статті 26, статтею 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань бюджету, управління майном, з питань підприємництва, торгівельного обслуговування населення та розвитку села, сесія сільської ради ВИРІШИЛА:

1. Встановити, що з 1 січня 2016 року на території Бедевлянської сільської ради справляється транспортний податок відповідно до статті 267 Податкового кодексу України (в редакції Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» №909-VIII від 24.12.2015р.).
2. Затвердити Положення про податок на майно (в частині транспортного податку), згідно з додатком.
3. Державній податковій інспекції у Тячівському районі вжити заходи щодо правильності нарахування та забезпечення повноти сплати коштів платниками транспортного податку в дохід сільського бюджету, згідно діючого законодавства.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, управління майном, з питань підприємництва, торгівельного обслуговування населення та розвитку села (голова комісії Банк О. М.).

Сільський голова І. М. Рішко


Затверджено
рішення третьої сесії УІІ скликання
Бедевлянської сільської ради
від 03 лютого 2016 року № 57.ПОЛОЖЕННЯ
про податок на майно
(в частині транспортного податку)


1. Платники податку
1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього Положення є об’єктами оподаткування.
2. Об’єкт оподаткування
2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті.

3. База оподаткування
3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2.
4. Ставка податку
4.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2.
5. Податковий період
5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
6. Порядок обчислення та сплати податку
6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).
Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.
Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснює контролюючий орган.
6.3. Органи внутрішніх справ зобов’язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.
6.4. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.
6.5. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.
6.6. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.
6.7. У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.
6.8. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 є об’єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.
У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання.
6.9. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 є об’єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою - платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча декларація юридичною особою - платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи винесення ухвали суду.
6.10. Фізичні особи - платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для проведення звірки даних щодо:
а) об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;
б) розміру ставки податку;
в) нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема документів, що підтверджують право власності на об’єкт оподаткування, перехід права власності на об’єкт оподаткування, документів, що впливають на середньоринкову вартість легкового автомобіля), контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).
Фізичні особи - нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем реєстрації об’єктів оподаткування".
7. Порядок сплати податку
7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
8. Строки сплати податку
8.1. Транспортний податок сплачується:
а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації".


Секретар сільської ради В. В. Левко

Рішення сесії №56

Дата публікації: 10 лютого 2016 | Кількість переглядів: 400 | Категорія: Сільська рада інформує


У К Р А Ї Н А
БЕДЕВЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ТЯЧІВСЬКОГО РАЙОНУ
Третя сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 56


від « 03» _лютого 2016 року с. Бедевля


Про справляння єдиного
податку та встановлення ставки
цього податку на території
Бедевлянської сільської ради
в 2016 році


Відповідно до статтей 10,12,211-300 Податкового кодексу України (в редакції Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» №909-VIII від 24.12.2015р.), керуючись пунктом 24 статті 26, статтею 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань бюджету, управління майном, з питань підприємництва, торгівельного обслуговування населення та розвитку села, сесія сільської ради ВИРІШИЛА:

1. Встановити, що на території Бедевлянської сільської ради діє спрощена система оподаткування відповідно до статей 291-300 Податкового кодексу України (в редакції Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» №909-VIII від 24.12.2015р.).
2. Встановити, що протягом 2016 року на території Бедевлянської сільської ради справляння єдиного податку здійснюється згідно ставок для першої та другої груп платників цього податку, встановлених рішенням Бедевлянської сільської ради «Про внесення змін до рішення 10 сесії сільської ради «Про встановлення ставок єдиного податку» від 13.01.2012р. №164» від 29. 06. 2012р. № 231.
3. Встановити, що з 1 січня 2016 року до третьої групи платників єдиного податку згідно ст. 291.4 Податкового кодексу України відносяться:
3.1. фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень.

4. Державній податковій інспекції у Тячівському районі вжити заходи щодо правильності нарахування та забезпечення повноти сплати коштів платниками єдиного податку в дохід сільського бюджету згідно діючого законодавства та рішень Бедевлянської сільської ради.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, управління майном, з питань підприємництва, торгівельного обслуговування населення та розвитку села (голова комісії Банк О. М.)

Сільський голова І. М. Рішко

Рішення сесії №55

Дата публікації: 10 лютого 2016 | Кількість переглядів: 240 | Категорія: Сільська рада інформує


У К Р А Ї Н А
БЕДЕВЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ТЯЧІВСЬКОГО РАЙОНУ
Третя сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 55


від « 03» _лютого 2016 року с. Бедевля


Про справляння акцизного
податку та встановлення ставки
цього податку на території
Бедевлянської сільської ради
в 2016 роціВідповідно до статті 10,12,215 Податкового кодексу України (в редакції Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» №909-VIII від 24.12.2015р.), керуючись пунктом 24 статті 26, статтею 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань бюджету, управління майном, з питань підприємництва, торгівельного обслуговування населення та розвитку села,
сесія сільської ради ВИРІШИЛА:

1. Встановити, що 1 січня 2016 року на території Бедевлянської сільської ради справляється акцизний податок:
- відповідно до підпункту 215.3.10 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України (в редакції Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» №909-VIII від 24.12.2015р.) для пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, реалізованих та визначених підпунктом 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України, ставка податку становить 5 % від вартості.
- відповідно до підпункту 215.3.10 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України (в редакції Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» №909-VIII від 24.12.2015р.) для підакцизних товарів, зазначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу, ставка податку становить 0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) товару.

2. Державній податковій інспекції у Тячівському районі вжити заходи щодо правильності нарахування та забезпечення повноти сплати коштів платниками акцизного податку в дохід сільського бюджету, згідно діючого законодавства.


3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, управління майном, з питань підприємництва, торгівельного обслуговування населення та розвитку села (голова комісії Банк О. М.).

Сільський голова І. М. Рішко

Рішення сесії №59

Дата публікації: 10 лютого 2016 | Кількість переглядів: 297 | Категорія: Сільська рада інформує


У К Р А Ї Н А
БЕДЕВЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ТЯЧІВСЬКОГО РАЙОНУ
Третя сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 59


від « 03» _лютого 2016 року с. Бедевля

Про встановлення ставок, надання пільг
та порядок справляння земельного
податку у 2016 році на території
Бедевлянської сільської ради

Відповідно до статті 10,12,215 Податкового кодексу України (в редакції Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» №909-VIII від 24.12.2015р.), керуючись пунктом 24 статті 26, статтею 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань бюджету, управління майном, з питань підприємництва, торгівельного обслуговування населення та розвитку села,сесія сільської ради ВИРІШИЛА:

1. Встановити, що справляння земельного податку з 1 січня 2016 року здійснюється відповідно до норм статей 269-290 Податкового Кодексу України (в редакції Закону України від 28.12.2014 року № 71-VІІІ «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи»).

2. Встановити ставку земельного податку на 2016 рік:

2.1. Для сільськогосподарських угідь – в розмірі 1% від їх нормативно-грошової оцінки.
2.2. Для земельних ділянок виділених для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), – в розмірі 1% від їх нормативно-грошової оцінки згідно меж економіко-планувальних зон.
2.3. Для земельних ділянок несільськогосподарського призначення комерційного використання та ділянок, які зайняті під виробничими та господарськими будівлями та спорудами фізичних та юридичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність на території с. Бедевля – в розмірі 5% від нормативно-грошової оцінки.
2.4. Для земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної власності), з власниками яких не укладено договори оренди на земельні ділянки, – в розмірі 0,5% від нормативно-грошової оцінки на території с. Бедевля.
3. Звільнити від сплати земельного податку органи державної влади та органи місцевого самоврядування; заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів; дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування; заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету; релігійні організації розташовані на території с. Бедевля, статути (погодження) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

4. Направити дане рішення Державній податковій інспекції у Тячівському районі для вжиття заходів щодо правильності нарахування та забезпечення повноти сплати коштів платниками земельного податку в дохід бюджету згідно діючого законодавства та цього рішення.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів та розвитку села (голова комісії Маркуш І. М.).


Сільський голова І. М. Рішко

Положення про постійні комісії Бедевлянської сільської ради сьомого скликання

Дата публікації: 6 січня 2016 | Кількість переглядів: 1 327 | Категорія: Сільська рада інформує


Додаток до рішення другої сесії
Бедевлянської сільської ради VІІ скликання
від 22. 12. 2015 р . № 24Положення про постійні комісії Бедевлянської сільської ради
сьомого скликання

I. Загальні засади

1.1. Постійні комісії сільської ради є органами ради, які у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» регламентом роботи сільської ради, іншими законами, що регламентують їх діяльність, цим положенням .
1.2. Постійні комісії утворюються сільською радою, в рішенні якої зазначаються: назва комісії, кількісний склад, який не може становити менше 3 депутатів.
Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.
1. 3. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії за пропозицією голови сільської ради, а заступник голови, секретар постійної комісії – на організаційному засіданні за пропозицією голови постійної комісії .
1.4. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.
1.5. Постійні комісії будують свою роботу на основі законності, гласності, рівноправності і вільного колективного обговорення і вирішення питань.
Діяльність постійних комісій координує голова сільської ради та, за його дорученням, заступник голови.
1.6. Положення про постійні комісії затверджується сільською радою .
1.7.Актами постійних комісій є висновки та рекомендації, які оформлюються рішеннями, ці рішення мають дорадчий характер, але підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.


II. Перелік постійних комісій сільської ради

2.1. З питань бюджету, управління майном.
2.2. З питань освіти, медицини, соціального захисту населення, культури та спорту:
2.3. З питань охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, санітарії та екології:
2.4.Зпитань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, підприємництва, торгівельного обслуговування населення та розвитку села:


III. Повноваження постійних комісій

3.1. За дорученням ради, її голови, попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку району, районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету.
3.2.Вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інших питань, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань.
3.3. Попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, готують висновки з цих питань.
3.4. За дорученням ради, голови, секретаря сільської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних та підконтрольних сільській раді та виконавчому комітету органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності , та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки висновки та рекомендації на розгляд керівників цих підприємств та установ, а в необхідних випадках – на розгляд сільської ради або виконавчого комітету.
3.5.Здійснюють контроль за виконанням рішень сільської ради та її виконавчого комітету.


IV.Права постійних комісій

4. Постійні комісії мають право :
4.1.У передбаченому законом порядку скликати сесію сільської ради.
4.2. Вносити пропозиції щодо питань на розгляд сільської ради .
4.3. Виступати на сесіях сільської ради з доповідями та співдоповідями.
4.4 .Отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали та документи з питань, які належать до відання постійних комісій, в порядку, визначеному законом.
4.5. Створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів .V. Порядок організації роботи постійних комісій

5.1. Постійні комісії ради проводять свою роботу відповідно до плану роботи сільської ради, складеного на півріччя або на рік та затвердженого на пленарному засіданні ради .
5.2.Організація роботи постійних комісій ради покладається на голову комісії .
5.3. 3асідання постійних комісій скликаються в міру необхідності. Засідання є правомочним , якщо в ньому бере участь не менше як половина від загального складу комісії.
5.4.3а результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки та рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови, або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою та секретарем постійної комісії .
5.5. В засіданнях постійних комісій мають право брати участь, з правом дорадчого голосу депутати, які не входять до складу відповідної комісії, запрошені народні депутати України, посадові особи виконавчого апарату ради, райдержадміністрації.
5.6. На засідання постійних комісій можуть бути запрошені керівники або представники установ, організацій, підприємств, фахівці і вчені , котрі мають право дорадчого голосу .
5.7. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. У випадку неможливості взяти участь у засіданні, член комісії повідомляє про це голову постійної комісії .
5.8.Організаційне, правове, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності постійних комісій здійснює виконавчий апарат сільської ради .

VI. Функціональні обов'язки керівників постійних комісій

6.1.1.Обирається радою на її пленарному засіданні відкритим голосуванням більшістю депутатів від загального складу ради за пропозицією голови сільської ради.
6.1.2.Скликає, головує на засіданні, підписує протоколи, висновки та рекомендації комісії.
6.1.3.Організовує підготовку необхідних матеріалів на засідання, дає відповідні доручення членам комісії .
6.1.4.Забезпечує участь у засіданні комісії представників державних органів, підприємств, установ, організацій, громадських органів та органів самоорганізації населення, фахівців, вчених, засобів масової інформації.
6.1.5.Організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.
6.1.6. Представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами .
6.1.7. Спільні засідання постійних комісій проводять їх голови за домовленістю між собою. Висновки і рекомендації при цьому підписують голови відповідних комісій .

6.2.Заступник голови постійної комісії

6.2.1. Обирається із членів комісії на її першому організаційному засіданні більшістю голосів від загального складу комісії за пропозицією голови комісії.
6.2.2.Надає допомогу голові в організації роботи комісії, а при відсутності голови, або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин, здійснює повноваження голови комісії .
6.2.3. Здійснює оперативний контроль за виконанням висновків і рекомендацій.
6.2.4.Узагальнює матеріали по підготовці питань на засідання комісії .


6.З. Секретар постійної комісії

6.3.1.Обирається із членів комісії на її першому організаційному засіданні більшістю голосів від загального складу комісії за пропозицією голови комісії.
6.3.2.Надсилає членам комісії повідомлення про час і місце проведення засідання та інших заходів комісії .
6.3.3. При відсутності голови комісії і його заступника скликає та головує на засіданні комісії.
6.3.4.Складає і підписує протоколи засідань комісії, веде діловодство.
6.3.5.Забезпечує своєчасність відправки виконавцям висновків і рекомендацій комісії, отримання відповідних інформацій, виконує інші доручення комісії, її голови або заступника голови комісії.

VII. Основні напрямки діяльності постійних комісій ради

[/left]7.1 З питань бюджету, фінансів, планування, розвитку підприємництва, управління комунальною власністю.
7.1.1.Попередньо розглядає внесені на розгляд ради проекти сільського бюджету, плану економічного і соціального розвитку сільської ради , звіти про їх виконання, розробляє відповідні висновки і рекомендації.
7.1.2.Розглядає і узагальнює за дорученням голови сільської ради пропозиції депутатів, підприємств, установ і організацій щодо внесення змін до проекту плану економічного і соціального розвитку, бюджету, які внесені на розгляд ради.
7.1.3. 3діснює контроль за ходом виконання планів бюджету та інших фінансових ресурсів.
7.1.4. 3а дорученням голови ради вивчає доцільність надання пільг, згідно з чинним законодавством ,окремим підприємствам, установам та організаціям, вносить відповідні висновки і рекомендації раді.
7.1.5.Подає раді пропозиції з питань розвитку комунальної власності, самофінансування та самозабезпечення території.
7.1.6. Попередньо розглядає відповідно до чинного законодавства питання стосовно управління об’єктами спільної власності територіальної громади сільської ради розглядає кандидатури на призначення їх керівників, а також питання про звільнення і вносить на розгляд ради.
7.1.7. Попередньо розглядає питання продажу, передачі в оренду або під заставу об’єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні сільської ради, а також придбання об’єктів в установленому законом порядку, вносить на розгляд ради .
7.1.8.Розглядає питання стосовно цінової політики, місцевих податків і зборів, виділення коштів.
7.1.9.Вивчає та готує на розгляд ради питання щодо сприяння інвестиційної діяльності в регіоні .
7.1.10. Вивчає рівень та якість послуг електро та поштового зв’язку, радіофікації населених пунктів, розвитку малих та середніх приватних підприємств, створення додаткових робочих місць .
7.1.11. Вивчає роботу підприємств житлово-комунального господарства , рівень та якість житлово-комунальних послуг населенню, аналізує хід їх підготовки до роботи в осінньо-зимовий період .
[/left]
7.2. З питань освіти, медицини, соціального захисту населення, культури та спорту

7.2.1. Розглядає питання та проекти рішень щодо фінансування сфери соціального захисту населення, створення нових робочих місць;
7.2.2. Готує проект програми соціального захисту та зайнятості населення;
7.2.3. Розглядає питання та готує пропозиції та проекти рішень ради щодо фінансування галузі охорони здоров’я та дитячих закладів;
7.2.4. Розглядає питання та готує пропозиції та проекти рішень ради щодо фінансування галузі медичного обслуговування населення, забезпечення ліками незахищених верств населення;
7.2.5. Розглядає питання, що стосуються покращення стану закладів освіти;
7.2.6. Розглядає питання освіти дітей – сиріт та дітей, що залишилися без опіки батьків;
7.2.7. Розглядає питання та готує рекомендації щодо розвитку культури та духовності, збереження історичної спадщини на території села;
7.2.8. Розглядає інші питання за дорученням сільського голови чи сесії ради;
7.2.9. Контролює виконання рішень сільської ради за напрямками діяльності комісії та власних рішень.

[center] 7.3. З питань охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, санітарії та екології [/center]

7.3.1. Розглядає проекти місцевих програм, спрямованих на охорону довкілля;
7.3.2. Приймає участь в організації місячників благоустрою;
7.3.3.Розглядає питання функціонування житлово-комунального господарства;
7.3.4.Розглядає питання ефективного та раціонального використання природних ресурсів та бережного ставлення до навколишнього середовища;
7.3.5. Сприяє в роботі уповноваженому на складання протоколів про адміністративні правопорушення у сфері благоустрою;
7.3.6. приймає участь у розробці «Правил благоустрою села Бедевля»;
7.3.7. Розглядає та надає рекомендації щодо розробки та втілення правил утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними;
7.3.8. Розглядає питання стану дорожнього покриття та необхідності асфальтування вулиць
7.3.9. Розглядає інші питання за дорученням сільського голови чи сесії ради;
7.3.10.Здійснює контроль за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
7.3.11. Контролює виконання рішень сільської ради за напрямками діяльності комісії та власних рішень.


7.4. З питань агропромислового комплексу, соціального-культурного розвитку села

7. 4.1. Здійснює контроль за виконанням цільових комплексних програм, інших рішень ради стосовно розвитку галузі .
7.4.2. Вносить пропозиції стосовно збільшення виробництва сільськогосподарської продукції з метою забезпечення раціональних норм вживання населенням важливих продуктів харчування.
7.4.3. 3а дорученням голови або заступника голови ради вивчає доцільність виділення земель для несільськогосподарських потреб відповідно до чинного законодавства, вносить відповідні висновки і рекомендації .
7.4.4.Вивчає і робить висновки щодо стану реформування в агропромисловому комплексі , земельних відносин, раціонального використання землі суб’єктами незалежно від форм господарювання .
7.4.5.Сприяє соціальному розвитку населених пунктів сільської місцевості, покращанню соціально-культурного, побутового обслуговування сільського населення.
7.4.6. Вивчає стан, вносить пропозиції, розробляє рекомендації щодо перспектив розвитку архітектури міського і сільського житлового та соціально-побутового будівництва .
7.4.7.Здійснює контроль за виконанням відповідних цільових комплексних програм .
7.4.8. Вивчає і вносить пропозиції сільської ради стосовно розвитку мережі автомобільних доріг і їх збереження .
7.4.9. Розглядає питання щодо стану благоустрою територій підприємств, незалежно від форм власності, населених пунктів, санітарного їх стану.

Сільський голова І. М. Рішко

Головна
Новини
Сільська Рада інформує
Історія
Туризм
Школа
Персоналії
Спорт
Символіка
Релігія
Архітектура
Фотогалерея
Село Глиняне

«    Вересень 2020    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30