П Р А В И Л А благоустрою території Бедевлянської сільської ради

Дата публікації: 22 листопада 2017 | Кількість переглядів : 198 | Категорія: Сільська рада інформує

2. Визначення термінів
У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
-благоустрій території Бедевлянської сільської ради - це комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, та інше, що здійснюються на території Бедевлянської сільської ради з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;
- суб'єкти благоустрою - орган місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, фізичні особи - підприємці, органи самоорганізації населення, громадяни;
- об'єкти благоустрою – територія Бедевлянської сільської ради:
- територія загального користування: парки, сквери, сади, рекреаційні зони, майданчики (дитячі, спортивні), площі, вулиці, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки, кладовища, пасовища та інші території загального користування;
- прибудинкові території (прибудинкова територія - територія навколо будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування будинку);
- території підприємств, установ, організацій, підприємницьких структур та закріплені за ними договором території;
- інші території, які належать до об'єктів благоустрою території Бедевлянської сільської ради;
- елементи благоустрою - покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок; зелені насадження вздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, садах, санітарно-захисних зонах, на набережних, на прибудинкових територіях; будівлі та споруди системи збирання та вивезення відходів; засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами; обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків, малі архітектурні форми, інші елементи благоустрою;
- балансоутримувач об'єкта благоустрою - визначена власником об'єкта благоустрою, фізична чи юридична особа, яка забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об'єкта благоустрою;
- територія прибирання - територія, на якій проводиться комплекс заходів щодо збору, вивезення відходів та складається з території суб'єкта благоустрою та закріпленої (прилеглої) території;
- територія суб'єкта благоустрою - це територія в межах виділеної земельної ділянки, яка знаходиться у власності користувачів або надана в користування фізичним чи юридичним особам;
- прилегла територія — це територія тротуару чи земельної зони вздовж огорожі до проїжджої частини вулиці (при наявності з права або зліва), в разі відсутності проїжджої частини на відстані 15 метрів, а також кювети перед земельною ділянкою та позаду;
- тимчасові об'єкти для обслуговування населення - кіоски, павільйони, відкриті літні кафе, стоянки автотранспорту та інші споруди не вище двох поверхів, розміщених терміном до 5 років;
- малі архітектурні форми та елементи зовнішнього благоустрою: інформаційно-вказівні знаки, рекламне обладнання, фонтани, ліхтарі вуличного освітлення, урни, паркани, паркові лави;
- рекламні засоби (з обладнанням) - це елементи благоустрою території Бедевлянської сільської ради, які використовуються для розміщення зовнішньої реклами. До рекламних засобів (спеціальних конструкцій) відносяться тимчасові та стаціонарні рекламні засоби, світлові та несвітлові, наземні та не наземні, плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції тощо). До обладнання зовнішньої реклами відносяться опори, блоки тощо;
- ремонт будинків та споруд:
а) поточний - комплекс ремонтно-будівельних робіт та організаційно- технічних заходів, спрямованих на приведення у справний стан зношених конструкцій будівлі, систем інженерного обладнання, відновлення експлуатаційних характеристик будівлі і не пов'язаний зі зміною її техніко- економічних показників;
б) капітальний - комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов'язаних з відновленням або покращенням експлуатаційних показників із заміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів об'єкта та його техніко- економічних показників;
- об'єкт культурної спадщини - визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їх частини, пов'язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об'єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність;
- відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;
- відходи побутові (тверді, рідкі), сміття - усі рештки сфери споживання, які утворюються в житлових приміщеннях, організаціях, установах (пакувальні засоби, харчові рештки, тощо), а також сміття з вулиць;
- поводження з відходами - дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення;
- збирання відходів - діяльність, пов'язана з їх вилученням;
- перевезення відходів - транспортування відходів від місць їх утворення або зберігання до місць чи об'єктів оброблення, утилізації чи видалення;
- зелені насадження - дерева, кущі, клумби, газони, плодово-ягідні та декоративні насадження, парки, сквери, набережні, упорядковані озеленені території, зелені зони та інші об'єкти озеленення;
- зелені насадження загального користування - парки, сквери, набережні та ін.;
- зелені насадження обмеженого користування - насадження на територіях громадських і житлових будівель, шкіл, дитячих закладів, закладів охорони здоров'я, промислових підприємств, складських територій тощо;
- зелені насадження спеціального призначення - насадження вздовж вулиць, у санітарно-захисних і охоронних зонах, на територіях кладовищ, ліній електропередач високої напруги, пришляхові насадження в межах сіл, захисні, водоохоронні, протипожежні та інші насадження.
3. Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою
3.1. Громадяни у сфері благоустрою території Бедевлянської сільської ради мають право:
-    користуватись об’єктами благоустрою;
-     брати участь в обговорені правил та проектів благоустрою території Бедевлянської сільської ради;
-     вносити на розгляд Бедевлянської сільської ради пропозиції з питань благоустрою;
-     отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території та внесення до них змін, а також роз’яснення їх змісту;
-     брати участь у здійсненні заходів з благоустрою території, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об’єктів благоустрою;
-     вимагати негайного виконання робіт з благоустрою території сільської ради в разі, якщо невиконання таких робіт може завдавати шкоди життю, здоров’ю або майну громадян;
-     звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди заподіяної майну чи здоров’ю громадян внаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувача об’єктів благоустрою.
3.2. Громадяни у сфері благоустрою зобов’язані:
-     утримувати в належному стані закріплені за ними в установленому порядку території;
-     дотримуватись правил благоустрою території Бедевлянської сільської ради;
-     не порушувати права та законні інтереси інших суб’єктів у сфері благоустрою;
-      відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою сільської ради;
-     укладати самостійно або разом з іншими громадянами договори на вивезення відходів та своєчасно сплачувати за їх вивезення;
-     дотримуватись правил утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами на території Бедевлянськоїсільської ради;
-     виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», іншими законами, цими Правилами та іншими нормативно-правовими актами України.
 
4. Права та обов’язки підприємств, установ та організацій,
фізичних осіб – підприємців у сфері благоустрою
4.1. Підприємства, установи та організації, фізичні особи – підприємці у сфері благоустрою мають такі права:
-     брати участь у розроблені планів соціально-економічного розвитку населених пунктів та заходів з благоустрою їх територій;
-     брати участь в обговорені проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів благоустрою сільської ради;
-     вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території Бедевлянської сільської ради або призводять до її нецільового використання;
-     вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдавати шкоди життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;
-     вносити на розгляд Бедевлянської сільської ради пропозиції щодо поліпшення благоустрою території Бедевлянської сільської ради.
4.2. Підприємства, установи та організації, фізичні особи – підприємці у сфері благоустрою зобов’язані:
-     утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку, у тому числі утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору об’єкти благоустрою (їх частини);
-     постійно утримувати в належному стані фасади будівель і споруд не допускати фарбування монументів, пам’ятників, скульптурних зображень без погодження з відділом архітектури та містобудування в Тячівському районі, органом охорони культурної спадщини та Бедевлянською сільською радою.
-     усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;
-     проводити за власний рахунок в установлені строки прибирання об’єктів благоустрою від сміття та чагарників;
-     усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;
-     відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, відповідно до чинного законодавства;
-     вивозити або укладати договори з підприємством, яке здійснює вивезення сміття (в тому числі ТПВ, негабаритних, будівельних, харчових та інших);
-     забезпечувати розміщення сміттєзбірників (урн, контейнерів) для накопичення сміття та ТПВ на об’єктах благоустрою, утримувати їх в належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами та цими Правилами;
-     проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду малих архітектурних форм;
-     розташовувати постійні або тимчасові об’єкти торгівлі, громадського харчування, побутових послуг, розваг та інших на об’єктах благоустрою виключно за погодженням з Кривською сільською радою;
-     не порушувати режиму роботи погодженого виконкомом Бедвлянської сільської ради ;
-     відповідно до встановлених норм та правил впорядковувати надані земельні ділянки;
-     виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені ЗакономУкраїни «Про благоустрій населених пунктів», законами України, рішенням центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, цими Правилами, іншими нормативно-правовимиактами.
 
5. Порядок здійснення благоустрою
та утримання території Бедевлянської сільської ради
5.1. Загальні вимоги до порядку здійснення благоустрою та утримання об’єктів благоустрою.
               5.1.1. Балансоутримувач забезпечує утримання у належному стані та своєчасний ремонт об'єкта благоустрою власними силами або може на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, установи, організації. Утримання здійснюється відповідно до умов цих Правил, чинних будівельних, санітарних та інших норм та правил.
               5.1.2. Балансоутримувач об'єкта благоустрою несе повну відповідальність за виконання  заходів з утримання та ремонту цього об'єкта  у повному обсязі.
               5.1.3. Порядок розподілу обов'язків між підприємствами, установами та організаціями і громадянами щодо організації робіт по утриманню належних їм, закріплених та прилеглих територій у належному санітарно-технічному стані базується на тому, що кожна особа зобов’язана утримувати у належному стані територію, право користування якою їй надано законом. Утримання може здійснюватися спільно на підставі угоди.
              5.1.4. На території об'єкта благоустрою відповідно до затвердженої містобудівної документації можуть бути розташовані будівлі та споруди торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення за умови отримання всіх необхідних узгоджень відповідно до чинного законодавства. Власники цих будівель та споруд зобов'язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також закріпленої за ними території (прилеглої території) та/або брати пайову участь в утриманні об'єкта благоустрою.
            5.1.5. У разі доручення утримання об’єктів та елементів благоустрою третім особам на підставі відповідних договорів або розпорядчих актів, воно повинно здійснюватися з додержанням вимог та умов цих Правил.
            5.1.6. Угоди відшкодувального користування об’єктами благоустрою (їх частинами) укладає уповноважена особа, якій делеговані відповідні повноваження та покладений обов’язок здійснювати технічне забезпечення об’єктів благоустрою (електрична енергія, водозабезпечення та водовідведення, санітарний стан). Угоди укладаються на підставі висновків щодо можливості, доцільності та строків користування, які надаються виконавчим комітетом  сільської ради. 
5.2.  Порядок здійснення благоустрою та утримання територій загального користування. 
1) рекреаційних зон, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку, територій пам’ятниківкультурної та історичної спадщини
Благоустрій та утримання в належному стані територій парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів, територій пам’ятників культурної, історичної спадщини і майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснють підприємства, установи та фізичні особи за якими закріплена територія.
Благоустрій та утримання у належному стані вище вказаних територій включає:
-  прибирання сміття, відходів, листя;
-  озеленення;
-  збереження зелених насаджень;
-  догляд, обрізання, знесення, висадка зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави та інших насаджень);
-  відновлення територій у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;
-  встановлення та утримання у належному стані  меморіальних дошок, пам’ятників та інших елементів благоустрою;
-  забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян.
-  благоустрій вказаних територій здійснюється відповідно до затверджених планів.
-   пошкодження зелених насаджень, збір квітів, грибів на територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів територіях пам’ятників культурної, історичної спадщини і майданчиків для дозвілля та відпочинку забороняється.
2) доріг, вулиць, провулків 
               Власники доріг, вулиць або уповноважені ними органи повинні здійснювати їх експлуатаційне утримання, мають право вимагати від користувачів дотримання чинних законодавчих і нормативних актів щодо дорожнього руху, правил ремонту і утримання вказаних об’єктів, правил користування дорогами і дорожніми спорудами та їх охорони.
Використовувати дороги не за їх призначенням і встановлювати засоби організації дорожнього руху дозволяється лише за узгодженими з управлінням ДАІ Закарпатської області рішеннями власників доріг або уповноважених ними органів. Озеленення вулиць і доріг здійснюється відповідно до встановлених норм та правил ДБН В.2.3.-5-2001.
Власники дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи зобов'язані:
-    своєчасно і якісно виконувати експлуатаційні роботи відповідно до технічних правил з дотриманням норм і стандартів з безпеки руху;
-    постійно контролювати експлуатаційний стан усіх елементів дорожніх об'єктів та негайно усувати виявлені пошкодження чи інші перешкоди в дорожньому русі, а за неможливості це зробити – невідкладно позначити їх дорожніми знаками, сигнальними, огороджувальними і направляючими пристроями відповідно до діючих нормативів або припинити (обмежити) рух;
-    контролювати якість робіт, що виконуються підрядними організаціями;
-    аналізувати стан аварійності на дорожніх об'єктах, виявляти аварійно небезпечні ділянки і   місця концентрації дорожньо-транспортних пригод, розробляти і здійснювати заходи щодо вдосконалення  організації  дорожнього  руху для усунення причин та умов,  що  призводять до їх скоєння; 
-    сповіщати виконком  сільської ради та учасників дорожнього руху про закриття або обмеження руху, стан дорожнього покриття і рівень аварійності на відповідних ділянках, погодно-кліматичні та інші умови;
- забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, а також безпеки дорожнього руху під час виконання дорожньо-експлуатаційних робіт.
Власники транспортних засобів зобов'язані: 
- виключати можливість винесення на дорожні об'єкти землі, каміння, будівельних матеріалів, а також засмічення проїзної частини внаслідок переповнення кузова транспортного засобу сипучими матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря. Забороняється заправляти транспортні засоби пально-мастильними матеріалами з автомобільних та інших пересувних бензогазозаправників, займатися торгівлею пально-мастильними та іншими матеріалами і виробами, а також мити транспортні засоби на проїзній частині дорожніх об'єктів, узбіччі та тротуарах.
Власники та користувачі земельних ділянок, що межують з „червоними лініями” сільських вулиць і доріг, зобов'язані:
- утримувати в належному стані виїзди з цих ділянок, запобігати винесенню на дорожні об'єкти землі, каміння та інших матеріалів, сміття;
- установлювати і утримувати в справному стані огорожі і вживати заходи для запобігання неконтрольованому виходу худоби та свійської птиці на дорожні об'єкти;
- у місцях розміщення споруд побутово-торговельного призначення та  інших будинків і  споруд масового відвідування влаштовувати місця для стоянки транспортних   засобів і виїзду на дорожні об'єкти.
Власники та користувачі земельних ділянок, а також власники та користувачі малих архітектурних форм, інженерних комунікацій, що розташовані в межах „червоних ліній” сільських вулиць і доріг, зобов'язані:
-    утримувати в належному стані зелені насадження, охоронні зони інженерних комунікацій, тротуари, обладнані стоянки автомобілів та інші елементи дорожніх об'єктів;
-  забезпечувати прибирання сміття, снігу, опалого листя та інших відходів, 
-    забезпечувати належний технічний стан інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших використовуваних елементів дорожніх об'єктів відповідно до їх функціонального призначення та діючих нормативів;
-    дотримувати вимог діючих норм і правил щодо охорони дорожніх об'єктів.
У межах „червоних ліній” сільських  вулиць і доріг забороняється:
-    розміщувати гаражі та інші споруди й об'єкти, крім об’єктів, визначених відповідними державними будівельними нормами і правилами;
-    розміщувати контейнери та іншу тару для твердих побутових і харчових відходів;
-    смітити, псувати   дорожнє   покриття,   обладнання,   зелені насадження;
-    спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;
-    скидати промислові та каналізаційні води   в систему дорожнього зливостоку;
-    встановлювати намети та влаштовувати місця для відпочинку;
-    випасати худобу та свійську птицю;
-    виконувати будь-які роботи без одержання на те дозволу у власника дорожнього  об'єкта або уповноваженого ним органу.
                 При виконанні робіт по ремонту і утриманню автомобільних доріг, вулиць дорожньо-експлуатаційні організації у першочерговому порядку повинні здійснювати заходи щодо безпеки дорожнього руху на основі обліку і аналізу дорожньо-транспортних  подій,  результатів  обстежень і огляду автомобільних доріг, вулиць і, передусім, на аварійних і небезпечних ділянках та у місцях   концентрації дорожньо-транспортних подій.   
                  Власники дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації, користувачі дорожніх об'єктів та спеціалізовані служби організації дорожнього руху зобов'язані забезпечувати зручні і безпечні умови руху, сприяти збільшенню пропускної спроможності дорожніх об'єктів, запобігати травмуванню учасників дорожнього руху, пошкодженню транспортних засобів і дорожніх об'єктів, забрудненню навколишнього середовища.
                Всі дорожні об'єкти згідно з їх класифікацією та значенням підлягають інвентаризації, технічному обліку і паспортизації власниками дорожніх об'єктів або уповноваженими ними органами. Основними вимогами до транспортно-експлуатаційного стану дорожніх об'єктів є відповідність  контрольованих   показників окремих їх елементів і об'єктів у цілому ДСТУ 3587. Ремонт і утримання штучних споруд вулично-дорожньої мережі регламентується РДИ-204 УССР 049.
                 Ремонт і утримання дорожніх об'єктів повинні виконуватися відповідно до технічних правил ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування і технічних правил ремонту та утримання сільських  вулиць і доріг, інших будівельних та санітарних норм та правил, у тому числі ВБН В.3.2.-218-182-2003. Якість робіт по ремонту та утриманню об'єктів повинна відповідати вимогам комфортності, економічності та безпеки дорожнього руху.
3) кладовищ 
                  Утримання кладовищ,  а також могил померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного місця проживання, померлих, від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних трупів забезпечується  виконавчим органом сільської   ради. 
                Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинного поховання здійснюється відповідно їх користувачами  за рахунок власних коштів.
               Утримання у належному стані територій кладовищ передбачає  використання їх за призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збір  та вивезення сміття відповідно до вимог цих Правил.
               Існуючі місця поховання не підлягають знесенню і можуть бути перенесені тільки за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування у випадку постійного підтоплення, зсуву, землетрусу або іншого стихійного лиха.
                Поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства.
                Виконання будь-яких будівельних робіт у місцях поховань, на місцевості із залишками слідів давніх поховань, на територіях закритих кладовищ, а також у прилеглих до місць поховань охоронних зонах забороняється.
5.3. Порядок здійснення благоустрою та утримання прилеглої до приватних будівель території.
 Власник або користувач земельної ділянки зобов’язаний утримувати земельну ділянку, яка перебуває в його власності або користуванні, а також прилеглу до його земельної ділянки територію.
         До прилеглої території відноситься територія тротуару чи земельної зони вздовж огорожі до проїжджої частини вулиці (при наявності з права або зліва), в разі відсутності проїжджої частини на відстані 15 метрів, а також кювети перед земельною ділянкою та позаду.
Благоустрій та утримання у належному стані вищевказаної території включає:
-   прибирання сміття, відходів, листя;
-   озеленення;
-    збереження зелених насаджень;
-    догляд, обрізання, знесення, висадка зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави та інших насаджень);
-    скошування трави кожної другої суботи місяця;
-     видалення та вивезення сухостійких дерев, чагарників та поламаного гілля;
-   відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;
-   підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, приватним підприємцям, громадянам суворо забороняється створювати звалища та скидати сміття, фекалії у кювети, русло р.Тересва, особливо на територіях прилеглих до житлової забудови.
-   забороняється розміщення та/або залишення будівельних матеріалів (піску, щебеню, мішків з матеріалами та ін.), будівельного сміття та відходів на прилеглій території.
-   за невиконання або неналежне виконання порядку здійснення благоустрою та утримання прилеглої до приватних будівель території власник або користувач земельної ділянки несе відповідальність, передбачену Кодексом України про адміністративні правопорушення.
5.4. Порядок здійснення благоустрою суб’єктами господарювання.
Суб’єкти господарювання забезпечують благоустрій та утримання в належному стані земельні ділянки надані їм у власність або користування, а також прилеглі до них території.
Благоустрій та утримання у належному стані вищевказаної території включає:
-    прибирання сміття, відходів, листя;
-    озеленення;
-    збереження зелених насаджень;
-    догляд, обрізання, знесення, висадка зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави та інших насаджень);
-    відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;
-    за невиконання або неналежне виконання порядку здійснення благоустрою та утримання прилеглої до приватних будівель території власник або користувач земельної ділянки несе відповідальність передбачену Кодексом України про адміністративні правопорушення та іншими нормативно-правовими актами.
5.5. Обмеження при використанні об’єктів благоустрою.
На об’єктах благоустрою забороняється:
-     виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу виданого Бедевлянською сільською радою;
-     вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, у тому числі робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд;
-     самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо;
-     вивозити та/або звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг та влаштовувати звалища;
-     забруднювати довкілля, місця загального користування, засмічувати побутовими відходами, недопалками, насінням тощо;
-     складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;
-     порушувати правила складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання відходів;
-     наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях;
-     самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торгівельні лотки, павільйони, кіоски тощо;
-     випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях, залишати на об’єктах благоустрою та їх елементах фекалії тварин;
-     здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях;
-     самовільно підключатись до мереж водопостачання та зливової каналізації;
-     самовільно займати земельні ділянки на всій території Бедевлянської сільської ради (в межах населених пунктів та за межами населених пунктів) і використовувати їх при відсутності документів, що засвідчують право на використання та володіння землею;
-     використовувати земельні ділянки не за цільовим призначенням;
    -спалювати суху траву та листя на земельних ділянках;
-     нераціонально використовувати земельні ділянки;
-     самовільно встановлювати точки торгівлі у не відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу, виданого у встановленому законом порядку;
-     здійснювати діяльність, яка негативно впливає на довкілля при відсутності позитивного висновку державної екологічної експертизи проектної документації об’єктів будівництва, реконструкції;
-     здійснювати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без відповідного на те дозволу;
-     засмічувати водні об’єкти та забруднювати водні ресурси;
-     вчиняти дії, що тягнуть за собою порушення умов благоустрою, пошкодження вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та інші дії заборонені цими Правилами та іншими нормативно-правовими актами України.
5.6. Обмеження щодо куріння тютюнових виробів. 
5.6.1. Забороняється куріння тютюнових виробів на робочих місцях та в громадських місцях (за винятком місць, спеціально для цього відведених), а саме:
   -     в будівлях, спорудах (їх частинах), які доступні або відкриті для населення вільно чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди;
    -     на стадіоні
    -     на територіях закладів освіти, у тому числі дитячих ясел-садків, шкіл;
    -     на територіях та безпосередньо поряд з територіями дитячих майданчиків, майданчиків для відпочинку та дозвілля;
    -     у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ.
                5.6.2. Власник або уповноважені ним особи, чи орендарі відповідних споруд, окремих приміщень зобов'язані відвести спеціальні місця для куріння, обладнані витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму, а також розмістити наочну інформацію про розташування таких місць та про шкоду, якої завдають здоров'ю людини куріння тютюнових виробів чи інші способи їх вживання. Законом можуть встановлюватися й інші обмеження щодо місць вживання тютюнових виробів.
               5.6.3. У громадських місцях для осіб, які не курять, відводиться не менше ніж 50 відсотків площі цих громадських місць, розміщеної так, щоб тютюновий дим не поширювався на цю територію.
5.7. Обмеження (обтяження) на використання земельних ділянок об'єктів благоустрою. 
               5.7.1. На використання власником або землекористувачем земельної ділянки або її частини може бути встановлено обмеження в обсязі, передбаченому законом або договором. Перехід права власності або права користування земельною ділянкою не припиняє встановленого обмеження.
                5.7.2. Право на земельну ділянку може бути обмежено законом або договором у випадках, передбачених Земельним кодексом України, а також інших випадках, встановлених законом.  
                 5.7.3. Правовий режим земель   охоронних   зон  визначається законодавством України. Охоронні зони створюються: уздовж ліній зв'язку, електропередачі, земель транспорту, мостів, шляхопроводів,  навколо промислових об'єктів для забезпечення нормальних умов їх експлуатації,   запобігання   ушкодження,  а також зменшення їх негативного впливу на людей та довкілля, суміжні землі та інші природні об'єкти.
                5.7.4. Правовий режим земель зон санітарної охорони визначається законодавством України. Зони санітарної охорони створюються навколо об'єктів, де є підземні та відкриті джерела  водопостачання, водозабірні та водоочисні споруди, водоводи та інші, для їх санітарно-епідеміологічної захищеності. У межах зон санітарної охорони забороняється діяльність, яка може призвести до завдання шкоди підземним та відкритим джерелам водопостачання, водозабірним і  водоочисним спорудам, водоводам, об'єктам оздоровчого призначення, навколо яких вони створені.
                 5.7.5. Правовий режим земель санітарно-захисних зон визначається законодавством України. Санітарно-захисні зони створюються навколо об'єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо, з метою відокремлення таких об'єктів від територій житлової забудови. У межах санітарно-захисних зон забороняється будівництво житлових об'єктів, об'єктів соціальної інфраструктури та інших об'єктів, пов'язаних з постійним перебуванням людей.
                5.7.6. На землях рекреаційного призначення забороняється діяльність, що перешкоджає або може перешкоджати використанню їх за призначенням, а також негативно впливає або може вплинути на природний стан цих земель. Порядок використання земель рекреаційного призначення визначається законом.
5.8.  Обмеження на  розміщення та утримання елементів благоустрою при розміщенні зовнішньої реклами.
 
5.8.1. Рекламні засоби (спеціальні конструкції) розташовуються на підставі дозволів на розміщення зовнішньої реклами, наданих у встановленому порядку Бедевлянською сільською радою.
5.8.2. Проведення робіт, пов'язаних з розташуванням (монтажем, реконструкцією, перенесенням, демонтажем) рекламних засобів на території Бедевлянської сільської ради, здійснюється на підставі дозволів на проведення цих робіт у встановленому виконкомом сільської ради порядку.
5.8.3. Роботи, пов'язані з розташуванням рекламних засобів на території Бедевлянської сільської ради, виконуються з дотриманням правил техніки безпеки, цих Правил, правил проведення робіт в охоронних зонах інженерних мереж із забезпеченням захисту комунікацій під час проведення цих робіт та наглядом представника підприємства, яке експлуатує ці комунікації.
5.8.4. Роботи, пов'язані з розташуванням рекламних засобів на території Бедевлянської сільської ради, виконуються з обов'язковим відновленням благоустрою місця (території, споруди) у передбачений дозволом строк.
5.8.5. Роботи, пов'язані з розташуванням рекламних засобів, вважаються закінченими, якщо проведено відновлення твердого покриття, трав'яного покрову, вивезено зайвий ґрунт, сміття, залишки матеріалів та виконано у повному обсязі інші роботи з відновлення благоустрою території, що підтверджено актом, передбаченим Положенням про проведення робіт, пов'язаних з розташуванням рекламних засобів на території Бедевлянської сільської ради.
5.8.6. Проведення робіт з розташування рекламного засобу з порушенням визначеного дозволом місця їх проведення (визначеного місця розташування рекламного засобу), в тому числі при короткостроковому розміщенні зовнішньої реклами, тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством, що не звільняє розповсюджувача зовнішньої реклами від відшкодування шкоди, завданої об'єкту благоустрою Бедевлянської сільської ради, та виконання робіт щодо повного відновлення порушених елементів благоустрою цього об'єкта.
5.8.7. Розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам'яток дозволяється за погодженням з органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини. Розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках містобудування та архітектури місцевого значення, а також в межах їх охоронних зон обмежено збереженням зовнішнього вигляду архітектурно-історичних ансамблів.
5.8.8. Рекламні засоби не повинні створювати перешкоди руху пішоходів і транспорту.
5.8.9. Освітлення зовнішньої реклами повинно бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати житлові будинків.
5.8.10. При розміщенні рекламних засобів поблизу перехресть, біля дорожніх знаків, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування повинна забезпечуватись видимість дорожніх знаків, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування.
5.8.11. Рекламні засоби, які розташовуються на будинках (у тому числі на дахах) і впритул до них, не повинні вступати у візуальний конфлікт з архітектурою цього будинку та суттєво міняти вигляд їхній фасадів.
5.8.12. Забороняється розташування рекламних засобів на пішохідних доріжках, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів.
5.8.13. Забороняється розміщення друкованої реклами безпосередньо на зовнішній поверхні будинків, будівель, споруд, на парканах, огорожах, стовпах та деревах.
5.8.14. Рекламні засоби повинні мати постійне рекламно-інформаційне заповнення.
5.8.15. Матеріали, які використовуються при виготовленні усіх типів рекламних засобів, повинні відповідати сучасним вимогам з якості та екологічної безпеки.
5.8.16. Великорозмірні рекламні засоби повинні мати екранну монолітну конструкцію (місця з'єднань, частини конструкції, силові елементи, опори, торцеві поверхні, елементи кріплення освітлювальної арматури, місця з'єднання з фундаментом закрито обшивним матеріалом) з двосторонньою інформаційною площиною або мати декоративно оформлену зворотну сторону.
5.8.17.  Рекламні засоби повинні утримуватись у належному технічному стані з забезпеченням негайного відновлення пошкоджених конструкцій, заміною пошкоджених рекламних сюжетів, своєчасним оновленням зовнішнього вигляду рекламних засобів та рекламних сюжетів.
5.8.18.  Відповідальність за технічний, естетичний стан рекламних засобів, розміщеної реклами, стан благоустрою місць розташування рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.
5.8.19. Роботи, пов'язані з розташуванням рекламних засобів, без додержання порядку, визначеного виконкомом сільської ради, щодо проведення таких робіт та вимог цих Правил, вважаються незаконними і тягнуть за собою відповідальність згідно з законодавством.
5.8.20.  Рекламні засоби, які розташовано з порушенням, Правил благоустрою території сільської ради (без дозволів, у разі закінчення терміну дії дозволів - без продовження строку дії, у разі скасування дозволу, з недодержанням визначеної у дозволі конструкції рекламного засобу, недодержання визначеного місця розташування рекламного засобу), а також в інших випадках, визначених у нормативно-правових актах або в договорі про тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, підлягають демонтажу в порядку, встановленому виконкомом сільської ради.
5.8.21. Шкода, завдана при розміщенні зовнішньої реклами внаслідок порушення законодавства з благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації у встановленому законодавством порядку.
5.8.22. Контроль за додержанням Правил благоустрою території Бедевлянської сільської ради при розміщенні зовнішньої реклами здійснюють виконавчий комітет Бедевлянської сільської ради.
6. Контроль у сфері благоустрою території Бедевлянської сільської ради
6.1. Контроль у сфері благоустрою території Бедевлянської сільської ради спрямований на забезпечення дотримання всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, приватними підприємцями, громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», цих Правил та інших нормативно-правових актів України.
6.2. Контроль за станом благоустрою території Бедевлянської сільської ради, виконання цих Правил покладається на виконавчий комітет Бедевлянської сільської ради та адміністративну комісію при виконкомі Бедевлянської  сільської ради.
6.3. Самоврядний контроль  за станом благоустрою здійснюється шляхом:
6.3.1. проведення перевірок та складення протоколів в разі виявлення порушень законодавства України з питань благоустрою населених пунктів та Правил благоустрою території Бедевлянської сільської ради;
6.3.2. розгляду звернень громадян та суб’єктів господарювання;
6.3.3. участі в обговоренні проектів благоустрою території Бедевлянської сільської ради, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд виконкому Бедевлянської сільської ради;
6.3.4. подання позовів до суду про відшкодування шкоди завданої внаслідок порушення законодавства України з питань благоустрою населених пунктів та Правил благоустрою території Бедевлянської сільської ради.
 
7. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення
Правил благоустрою
7.1. Невиконання або неналежне виконання передбачених Правилами вимог та обов’язків вважається порушенням цих Правил. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами України.
7.2. Допущення порушень не позбавляє винну особу від обов’язку припинення порушення та вчинення дій по відновленню благоустрою. У разі порушення Правил благоустрою винні особи зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення наслідків такого порушення. Усунення наслідків порушення здійснюється негайно.
7.3. Збитки завдані об’єкту чи елементу благоустрою в результаті порушення законодавства України та цих Правил підлягають відшкодуванню у визначений строк, але не більше п’яти робочих днів.
 
8. Повноваження виконавчого комітету сільської  ради
по виконанню даних Правил
8.1. На виконавчий комітет сільської ради покладаються:
- затвердження переліку черговості вивезення сміття, прибирання вулиць в літній та зимовий період року;
- встановлення переліку та закріплення територій села, які підлягають прибиранню силами суб’єктів господарювання, підприємств, установ, організацій;
- визначення уповноваженої особи виконавчого комітету ради для складання протоколів про вчинення адміністративних правопорушень.
9. Порядок внесення змін та доповнень до Правил
 
9.1. Зміни та доповнення до Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення на сесії Бедевлянської сільської ради.
9.2. Проект рішення Бедевлянської сільської ради про внесення змін та доповнень до Правил підлягає громадському обговоренню.
 
10. Порядок проведення громадського обговорення проекту правил
благоустрою території Бедевлянської сільської ради
10.1. Громадські обговорення проекту про внесення змін та допованень до Правил благоустрою території Бедевлянської сільської ради проводяться в приміщенні Бедевлянської сільської ради.
10.2. Про дату та час проведення громадського обговорення Бедевлянська сільська рада повідомляє жителів шляхом розміщення оголошення на інформаційному стенді Бедевлянської сільської ради.
11. Прикінцеві положення
11.1. Правила затверджені на невизначений термін та підлягають уточненню, перегляду в разі внесення змін до діючого законодавства України, за ініціативою 1/2 депутатів сільської ради.
11.2. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення та включені до Правил розглядаються адміністративною комісією при виконавчому комітеті Бедевлянської сільської ради, районними судами, органами внутрішніх справ, органами державних інспекцій та іншими органами (посадовими особами), уповноваженими на те КУПАП. За вчинення таких правопорушень компетентними органами застосовуються стягнення передбачені відповідними статтями КУПАП.
11.3. Правила благоустрою території Бедевлянської сільської ради розроблено на основі положень та вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», Конституції України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших нормативно-правових актів України.
 
       
 
 
 
   Секретар сільської ради                                                                        В. В. Левко
 
 
Головна
Новини
Сільська Рада інформує
Історія
Туризм
Школа
Персоналії
Спорт
Символіка
Релігія
Архітектура
Фотогалерея
Село Глиняне
Banner 1«    Травень 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 Підтримка сайту - spasvisual.